Váš obchodní model je letadlo/pyramida a nevěřím mu, celé je to podvod…

Mezi MLM společnosti a pyramidovou hrou je zásadní rozdíl ve skutečnosti, že pyramidová hra nenabízí jakýkoli reálný hmatatelný produkt. Jediné prostředky, které má k dispozici, jsou vstupní vklady členů (obvykle v řádu desítek tisíc korun).

MLM je jeden z nejefektivnějších obchodních modelů současnosti a v případě Essens jsou vstupní náklady 575,- Kč za startovací sadu (kterou nutně nepotřebujete, existují i jednotlivé vzorky v ceně 10,- Kč kus.

Kromě toho, jakákoli struktura tvořená lidmi vždy měla, má a bude mít strukturu pyramidy.